Udlejning

Hvis du ønsker at leje eller resevere lokaler, kontaktHalinspektør
Jens-Arne Østergaard
Mobil: 51797333 

 

Email: kontakt@rosendalidraetsforum.dk


 

Booking og af-booking politik i Rosendal Idrætsforum.
 
Ingen timer udlejes uden at der er indgået en kontrakt/skriftlig aftale.
 
Aftaler gældende for flere uger:

  • Ved sæson booking underskriver klubber og hallen en kontrakt, klubberne kan opsige kontrakten skriftlig med 4 ugers varsel.

  • Aflysning af enkelte timer midt i en sæson er ikke muligt.

 
Aftaler gældende for enkelt bookinger:

  • Ved booking af timer til enkeltstående private arrangementer, kampe, stævner, ekstra træninger og lignende, kan lejer/klubberne skriftlig opsige kontrakten/annullere aftalen med 4 ugers varsel.

  • Disse aftaler indgås på mail ved at klubberne fremsender deres ønske til hal inspektøren som bekræfter aftalen. Herefter er aftalen gældende.

 
Reservationer:

  • Det er muligt at reservere timer.

  • Hvis der fremsættes ønske om at leje timer der er reserveret, kontakter hallen personen/klubben som har reserveret timerne, de har derefter 48 timer til at beslutte om de ønsker at booke timerne, eller give ”slip” på dem. 

Rosendal Idrætsforum | Døstrupvej 23 | 9500 Hobro | Tlf.: 51797333 l CVR-nummer 18923238