Cafe På Banen
Cafeen holder åbent ved de større arrangementer, hvor omsætningen retfærdiggør det. Dette forventes offentliggjort min. 14 dage før arrangementet.
Når det er aftalt med cafeen at der holdes åbent til et arrangement, er det en god ide at klubberne også selv informerer deres medlemmer.
 
Fællesspisning
Der tilbydes Byg selv burgere med kartofler eller lasagne med salat eller lignende menuer. Inkl. saft.
Ved minimum 30 personer er prisen kr. 58,- pr person.
Mellem 15 og 30 personer er prisen kr. 78,- pr person.
Morgenmad efter overnatning ved minimum 30 personer: 48,- pr person.
Mellem 15 og 30 personer er prisen kr. 68,- pr person.
 • Menu og priser kan ses på hallens hjemmeside under ”Cafe På Banen”.
 • Jens-Arne koordinerer og tildeler lokaler.
 
Ved ”vi gør det selv” i forbindelse med spis sammen.
 • Jens-Arne kontaktes og koordinerer tidspunkt og anviser sted/lokale.
 • Service kan lånes mod at man selv rydder op og sætter i opvaskemaskinen i the køkkenet.
 • Oprydning.
 
Ved ”vi gør det selv” i forbindelse med overnatninger/weekend træning m.m.
 • Jens-Arne koordinerer og anviser sted/lokale og der faktureres 1 time pr måltid.
 • Haltider faktureres som booket.
 • Service kan lånes mod at man selv rydder op og sætter i opvaskemaskinen i the køkkenet.
 • Oprydning.
 
 
Klubfester
 • Konferencelokale kan lånes til klubfester. Bookes af et bestyrelsesmedlem hos Jens-arne. Lokalet, toiletter og forhal skal afleveres rengjort og i samme stand som modtaget. Tidspunkt for aflevering aftales med Jens-Arne. I tilfælde af at der ikke afleveres rengjort som aftalt faktureres klubben kr. 5.000,- Dette oplyses til lejer ved udlån.
 
Vi laver som udgangspunkt ikke private arrangementer (dagsfester).
 • Cafeen kan spørges. Der betales for lokale og/eller halleje (timepris).
 • Kun Cafe På Banen har adgang til køkkenet.
 • Konfirmationer/barnedåb etc kan lokaler fortsat lejes til. Der faktureres for timeleje i konferencelokale og evt halleje.
 
Klub møder (mindre møder)
 • Der skal som hidtil bookes lokale.
 • Klubberne kan selv medbringe forplejning.
 • Der må gerne laves en kande kaffe i the køkkenet.
 • Lokalet er gratis – service kan lånes i the køkken mod at man selv sørger for oprydning og start af opvaskemaskine.
 
Større møder (Generalforsamlinger – Beboerforeninger)
 • Der skal som hidtil bookes lokale og afregning sker på timebasis.
 • Cafe På Banen – Rosendal kan spørges på forplejning.
 • Forplejning kan selv medbringes.
 • Service kan lånes mod at man selv rydder op og sætter i opvaskemaskine.
 
Vi servicerer ikke børnefødselsdage.
 • Gæster kan selv medbringe forplejning mod betaling af lokale/rengøring.
 • Mødelokale lejes til 105,- eller konferencelokale til 145,- pr time
 • Service kan lånes mod at der ryddes op og service sættes i opvaskemaskinen i the køkkenet.
 • Derudover kan der som tidligere lejes hal / springcenter.
 • Spisning må IKKE forgå i hal eller springcenter
 • Jens-Arne tildeler lokaler/koordinerer.
Kontakt Dorthe Lund på tlf. 29 43 62 35 eller mail rosendal@cafepaabanen.dk 
Rosendal Idrætsforum | Døstrupvej 23 | 9500 Hobro | Tlf.: 51797333 l CVR-nummer 18923238